Duplex coaten

Duplex coaten is de combinatie van elektrolytisch verzinken en poedercoaten, wat resulteert in een decoratieve en extreem corrosiebestendige coating. Voor de kleur kan u kiezen uit ca. 190 RAL-kleuren, speciale effecten, en transparante coatings.

Uit onderzoek is gebleken dat de combinatie van verzinken en poedercoaten een corrosieweerstand oplevert die tot 2,5 keer hoger ligt dan de som van de levensduur van beide systemen afzonderlijk. Dat laat zich als volgt verklaren. Een zinklaag is een harde metaallaag met een goede mechanische weerstand tegen stoten, krassen, vervormingen van het basismateriaal, warmte-uitzetting en krimp. Een zinklaag is ook goed bestand tegen normale atmosferische omstandigheden (regen, wind, zonlicht, temperatuurschommelingen).  Zink weerstaat echter veel minder aan corroderende chemische stoffen zoals zuren, basen en zouten. Poederlakken daarentegen zijn juist zeer goed bestand tegen dergelijke corroderende stoffen, zodat de poederlak de eronder liggende zinklaag zal beschermen tegen oplossing, uitspoeling en afbraak. Anderzijds hebben laklagen slechts een beperkte mechanische weerstand. Stoten, krassen, warmte-uitzetting en krimp kunnen leiden tot beschadiging van de laklaag. Via beschadigingen en via poriën en haarscheurtjes zullen corrosieve elementen uit de atmosfeer na verloop van tijd doordringen tot op het grondmetaal. Als  dat grondmetaal onbehandeld ijzer of staal is, dan ontstaat er roest. Rondom de beschadiging zal vervolgens kruiproest ontstaan (dit is roest die verder kruipt onder de laklaag), waardoor de laklaag rondom de beschadiging zal afschilferen. Als het grondmetaal daarentegen verzinkt ijzer of staal is, dan krijgt roest geen kans. En omdat de onderlaag niet roest, blijft dus ook de lak veel langer intact, zelfs in geval van beschadiging van de lak. Bovendien vormen zich in de haarscheurtjes zinkzouten, die ervoor zorgen dat er geen ongewenste stoffen kunnen binnen dringen, wat bijdraagt tot de duurzaamheid van de duplex coating. Door de combinatie van verzinken en poedercoaten worden de specifieke voordelen van beide systemen versterkt. En daardoor gaat de corrosieweerstand drastisch omhoog.